Projekty

Co leczymy?

W naszym Ośrodku zajmujemy się leczeniem kontuzji i urazów sportowych, zespołów bólowych stawów kolanowych i skokowych oraz wszelkich innych chorób narządu ruchu. W przypadkach zaopatrywania złamań kończyn, skręceń i zwichnięć stawów stosowane są innowacyjne rozwiązania, znacznie skracające czas powrotu do pełnego zdrowia i aktywności. W leczeniu schorzeń wykorzystywane są najnowsze osiągnięcia medycyny, w tym biologiczne metody przyśpieszające regenerację uszkodzonych struktur narządu ruchu. W oddziale ortopedii przeprowadzane są m.in. miniinwazyjne zabiegi w obrębie stawu kolanowego i stawu skokowego (artroskopia). W dziedzinie zabiegów rekonstrukcyjnych chirurdzy ortopedzi posługują się nowoczesnymi technikami operacyjnymi, w tym również metodami inżynierii tkankowej w rekonstrukcjach ubytków chrzęstno-kostnych.

Badania kliniczne

Ośrodek Biologicznej Rekonstrukcji Stawów prowadzi zarówno działalność leczniczą jak i naukową. Wykwalifikowana kadra oraz dostępność nowoczesnego sprzętu diagnostycznego i leczniczego zapewniają wysoki poziom świadczonych usług leczniczych i badawczych. Jako Ośrodek znajdujący się na terenie Szpitala świętego Łukasza mamy również dostęp do kompleksowego oddziału diagnostycznego, wyposażonego w nowoczesny skaner MR 3.0T, RTG oraz USG oraz do wielospecjalistycznej poradni, świadczącej usługi leczenia ambulatoryjnego.

Bieżące i zakończone badania kliniczne prowadzone przez nasz zespół:

  • 2016 - nadal „Wieloośrodkowe, prospektywne, randomizowane, kontrolowane przy użyciu aktywnej terapii, z zaślepieniem oceniającej osoby ( radiolog weryfikator i lekarz oceniający) badanie, którego celem jest ustalenie przewagi podkładu na bazie kwasu hialuronowego (Hyalofast®) z autologicznym koncentratem aspiratu szpiku kostnego (BMAC) w leczeniu uszkodzeń chrząstki stawowej kolana w porównaniu z grupą  kontrolną (metoda mikrozłamań)- w trakcie realizacji
  • 2016 - nadal ”All-arthroscopic AMIC-aided Repair of a Patellar Cartilage Defect using Dry Arthroscopy and a Retraction System. Badanie wyników klinicznych artroskopowej implantacji matrycy metodą AMIC na powierzchnię uszkodzenia chrzęstnego rzepki, używając systemu retrakcji rzepki wraz z torebką stawową i użycia techniki suchej artroskopii opracowanej przez nasz zespół”- w trakcie realizacji
  • 2015 - nadal ”Zastosowanie mezenchymalnych komórek macierzystych osadzanych na matrycach biologicznych, pozyskanych z galarety Whartona sznura pępowinowego od niezgodnego dawcy niespokrewnionego, w leczeniu pacjentów z degeneracyjnymi i urazowymi uszkodzeniami chrząstki stawu kolanowego, u których zastosowane wcześniej leczenie  nie przyniosło poprawy stanu klinicznego”- w trakcie realizacji
  • 2015 - 2016 „Wieloośrodkowe, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby w trzech grupach równoległych badanie z randomizacją i grupą kontrolną otrzymującą placebo, oceniające równoważność kliniczną diklofenaku sodowego w postaci żelu do stosowania miejscowego 1% (Hi-Tech Pharmacal Co., Inc.) wobec produktu Voltaren® żel (diklofenak sodowy, żel do stosowania miejscowego) 1% (Novartis) u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową kolana.” – zakończone
  • 2014 - nadal – „Badanie kliniczne prowadzone w celu oceny bezpieczeństwa i skuteczności stosowania preparatu NOVOCART®3D plus w porównaniu z metodą mikrozłamań w leczeniu ubytków chrząstki stawowej stawu kolanowego”  - w trakcie realizacji

Wszystkie procedury są ściśle określone w protokołach eksperymentów/ badań klinicznych i mają na celu zapewnienie, że członkowie zespołu badawczego przestrzegają zasad Dobrej Praktyki Klinicznej ( GCP) wytycznych Międzynarodowej Konferencji ds. Harmonizacji (ICK) i Deklaracji Helsinskiej (2008).

Kontakt


Bio Ortho Sport

Szanowni Państwo,

celem umówienia konsultacji prosimy o kontakt telefoniczny

Go On Clinic 
ul. Strzegomska 138 / 6 , 54-430 Wrocław

tel. +48 530 305 040    www.goonclinic.pl

ORTHOS Szpital Wielospecjalistyczny
ul. Wrocławska 2a, 52-229 Komorowice k.Wrocławia

tel. +48 71 735 87 00    www.orthos.pl