dr hab. n. med. Bogusław Sadlik

specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Absolwent Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Fundator Biological Joint Reconstruction Foundation.

Prezydent Polskiego Towarzystwa Stopy i Stawu Skokowu-Goleniowego na kadencję 2016-2018 (www.pfas.pl)

Autor modyfikacji anatomicznej dwupęczkowej rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego oraz opracowania metody implantacji bioimplantów w leczeniu ubytków chrząstki stawowej techniką artroskopii suchej.

Twórca nowej techniki operacyjnej tzw. suchej artroskopii do implantacji skafoldów chrzęstno- kostnych w stawie kolanowym oraz skokowym, z wykorzystaniem systemu retrakcyjnego i specjalnie zaprojektowanych narzędzi do wprowadzania biomateriałów.

Pomysłodawca Arthroholderu, czyli platformy do badania kończyn dolnych w MRI i TK, pozwalających badać jednocześnie obie kończyny (zdrową i chorą) podczas w obciężenia oraz pod wpływme działania sił zewnętrznych (www.iddmedical.pl)

Autor specjalnych narzędzi, tzw. chondrektomów, do artroskopowego opracowywania ubytków chrzęstnych. 

Autor innowacyjnej metody biologicznej naprawy uszkodzeń chrzęstno- kostnych w stawie kolanowym z wykorzystaniem allogenicznych komórek macierzystych pozyskanych z galarety Whartona sznura pępowinowego i osadzanych na biologicznych matrycach.


Ośrodek Biologicznej Rekonstrukcji Stawów

Dr hab. n. med Prof. WSF  Bogusław Sadlik


Wrocław   ul. Strzegomska 138   +48 530 305 040
Komorowice   ul. Wrocławska 2A  +48 71 73 58 700

Kontakt


Bio Ortho Sport

Szanowni Państwo,

celem umówienia konsultacji prosimy o kontakt telefoniczny

Go On Clinic 
ul. Strzegomska 138 / 6 , 54-430 Wrocław

tel. +48 530 305 040    www.goonclinic.pl

ORTHOS Szpital Wielospecjalistyczny
ul. Wrocławska 2a, 52-229 Komorowice k.Wrocławia

tel. +48 71 735 87 00    www.orthos.pl